Банери


Банер на Български : За да поставите банера в сайта си използвайте този код:

<!– NACHALO NA MALAMBO BANER 468×60 –>
<object id=“ММ3″ title=“Маламбо Танцова школа“ classid=“clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000″ width=“468″ height=“60″ codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″ border=“0″><param name=“movie“ value=“http://salsa-clubmalambo.com/wp-content/uploads/Baner/Malambo466x60.swf“ /> <param name=“quality“ value=“High“ /> <embed type=“application/x-shockwave-flash“ width=“468″ height=“60″ src=“http://salsa-clubmalambo.com/wp-content/uploads/Baner/Malambo466x60.swf“ pluginspage=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“ name=“obj_lira“ quality=“High“></embed></object>

<!– KRAI NA MALAMBO BANER 468×60 –>


Банер на Английски : За да поставите банера в сайта си използвайте този код:

<!– NACHALO NA MALAMBO BANER EN 468×60 –>

<object id=“ММ“ title=“Маламбо Танцова школа“ classid=“clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000″ width=“468″ height=“60″ codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″ border=“0″><param name=“movie“ value=“http://www.salsa-clubmalambo.com/wp-content/uploads/Baner/Malambo466x60EN.swf“ /><param name=“quality“ value=“High“ /><embed type=“application/x-shockwave-flash“ width=“468″ height=“60″ src=“http://www.salsa-clubmalambo.com/wp-content/uploads/Baner/Malambo466x60EN.swf“ pluginspage=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer“ name=“obj_lira“ quality=“High“></embed></object></code>

<!– KRAI NA MALAMBO BANER  EN 468×60 –>