Project with Maycheal & Mayra / video, show, lessons/


BG/ EN
Скъпи приятели, предлагаме прекрасна възможност: Бачата танцов проект с Майкъл и Майра, които ще бъдат гости на 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023
Внимание, местата са ограничени. Само първите 12 двойки ще могат да вземат участие в проекта.
Проектът включва:
* Видео обучителни уроци с хореография и обяснения на Майкъл и Майра
* 5 урока с Майкъл и Майра в сряда и четвъртък / 02 и 03. Август/ в залата на Маламбо Варна
* Участие на сцената на 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023 заедно с Майкъл и Майра
* БОНУС от Майкъл и Майра : Професионално видео заснемане и обработка на видеот с всички участници в проекта. Видеото ще се снима преди, по време и след фестивала от сряда до понеделник. / 02.08 – 07.08.2023/
Проектът ще стартира при записани поне 8 двойки. Ако нямате партньор, може да пишете в събитието и да си намерите такъв.
!!! Участниците в проекта трябва да имат фул пас, безплатен пас или пърформерс пас за 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023
Цена на проекта : 90 Еuros/ 180 BGN/ на човек.
Срок за заявките за стартиране на проекта – края на март.
Заявки пращайте на Maria Lilianova
FB: https://www.facebook.com/maria.lilianova
Whatsup & Viber: +359888539188
Instagram: https://www.instagram.com/marialilianova/
EN
Dear friends, we offer a wonderful opportunity: The Bachata dance project with Maycheal and Mayra, who will be guests at the 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023
Attention, places are limited. Only the first 12 couples will be able to take part in the project.
The project includes:
* Video tutorials with choreography and explanations by Maycheal and Mayra
* 5 lessons with Maycheal and Mayra on Wednesday and Thursday / 02 and 03. August / in the hall of Malambo Varna
* Stage participation at the 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023 together with Maycheal and Mayra
* BONUS from Maycheal and Mayra: Professional video recording and processing of the video with all participants in the project. The video will be shot before, during and after the festival from Wednesday to Monday. / 02.08 – 07.08.2023/
The project will start when at least 8 couples are registered. If you don’t have a partner, you can write in the event and find one.
!!! Project participants must have a full pass, free pass or performer pass for the 12th Summer Salsa Fest Varna 4-6 August 2023
Deadline for requests to start the project – the end of March.
Project price 90 Еuros /180 BGN/ per person.
Send requests to Maria Lilianova
FB: https://www.facebook.com/maria.lilianova
Whatsup & Viber: +359888539188
Instagram: https://www.instagram.com/marialilianova/

Author: Malambo

Искате да танцувате ! Ние ще Ви научим. Танцова школа Маламбо Ви предлага едно незабравимо преживяване Уроци по : Салса , Ча - Ча - Ча , Бачата, Меренге, бълг.нар.танци... Хореография за Вашата сватба, празник или друг специален повод.

Share This Post On